Hovedmenu  |  A  |  B  |  C  |  D  E  F   H  I  J  K  L  M    O   Q  S  |  T  |  U Æ Ø Å  |

Strøm.

Hvis du mangler strøm i din bolig, skyldes det ofte, at der sprunget en sikring, eller at HFI-relæet er slået fra.

Relæet kan slå fra af flere grunde som for eksempel overbelastning, fejl på apparat, ledninger eller installationer.

Du kan selv fejlfinde ved at slukke for alle apparater og tænde relæet igen.
Derefter tændes alle apparater ét ad gangen, indtil relæet går ud igen. Når relæet går ud, ved du hvilket apparat, der er skyld i problemet.

Manglende strøm kan også skyldes fejl hos el-selskabet eller manglende betaling. Tjek altid:

  • Om det også gælder naboerne.
  • Forsyningens hjemmeside.
  • Om der er varslet vedligeholdelse.